Sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Reprezentacja w sporach z ZUS

Reprezentujemy ubezpieczonych we wszelkich sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także na etapie sądowym. Pomagamy w kwestiach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym, w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych do sądów pierwszej i drugiej instancji oraz należnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zakres działań

  • odwołania od decyzji Zakładów Ubezpieczeń Społecznych

  • prowadzenie spraw dotyczących emerytur, w tym z tytułu zatrudnienia w warunkach szczególnych i emerytur pomostowych

  • prowadzenie spraw dotyczących rent

  • prowadzenie spraw dotyczących zasiłków z ubezpieczenia społecznego

  • reprezentacja przed organem rentowym (ponowne przeliczenie kapitału początkowego, przeliczenie emerytury)