Sprawy Przed Organem Rentowym I Przeciwko ZUS

Zakres działań

  • odwołania od decyzji Zakładów Ubezpieczeń Społecznych

  • prowadzenie spraw dotyczących emerytur, w tym za pracę w warunkach szczególnych,

  • prowadzenie spraw dotyczących dotyczące rent,

  • prowadzenie spraw dotyczących zasiłków z ubezpieczenia społecznego;

  • doradztwo w trakcie i po kontroli ZUS w firmie;

  • sporządzenie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS

Zapraszam do kontaktu

Adwokat Krzysztof Miedziński 608-820-668