ZAŁOŻENIE FUNDACJI RODZINNEJ

Świadcząc doradztwo na rzecz Klientów Kancelarii w ramach obsługi prawnej, reagujemy na bieżące zmiany prawne i podatkowe, dzięki czemu współpracujący z nami Klienci uzyskują dostęp do aktualnych rozwiązań prawnych przydatnych w ich działalności oraz unikają ryzyka i nowych zagrożeń wynikających ze zmian prawnych i podatkowych.

Jedną z regulacji prawnych dającą znaczące szanse i możliwości wzmocnienia pozycji rynkowej firm jest regulacja wprowadzająca do systemu prawnego nową konstrukcję – fundację rodzinną. Niewątpliwie jest to instytucja, która w najbliższym czasie wytyczy nowe zasady przekazywania firm rodzinnych kolejnym pokoleniom.

W ramach realizacji zlecenia Klienta profesjonalnie przeprowadzimy procedurę ustanowienia fundacji w formie dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Przedstawimy najkorzystniejsze formy organizacji wewnętrznej fundacji, dostosowując je do wymogów przedsiębiorcy – fundatora. Mamy na uwadze przede wszystkim to, że sukcesja biznesu powinna zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń, kolejnych dziesięcioleci.

W ramach usługi, poza doradztwem, konsultacjami, odpowiedziami na konkretne pytania, czy też udziałem w uzgodnieniach z fundatorem i przyszłymi beneficjentami pomożemy przygotować niezbędne dokumenty takie jak:

  • akt założycielski fundacji rodzinnej,

  • statut fundacji rodzinnej oraz spis mienia fundacji rodzinnej,

  • konieczne uchwały organów fundacji,

  • oświadczenia fundatora lub fundatorów o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego oraz pomoc w jego wniesieniu,

  • pozostałą niezbędną dokumentację, m.in.: dokumenty ustanawiające organy fundacji rodzinnej, zgody członków na pełnienie funkcji w zarządzie fundacji,

  • wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej wraz z załącznikami.

Założenie fundacji rodzinnej w Polsce to skomplikowany proces, który wymaga spełnienia wielu warunków formalnych. Jednak korzyści płynące z jej posiadania takie jak optymalizacja podatkowa, finansowe zabezpieczenie członków rodziny, możliwość wycofania się fundatora z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów, czy oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych, mogą przewyższać trudności związane z jej założeniem. Uważamy więc, że warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej, jeśli są Państwo przedsiębiorcami i chcą zapewnić stabilność finansową sobie i swojej rodzinie na przyszłość.