SPRAWY PRZED ORGANEM RENTOWYM I PRZECIWKO ZUS I KRUS

Potrzebujesz naszej pomocy z ZUS-em? Zadzwoń! – 608 820 668

Reprezentujemy ubezpieczonych we wszelkich sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także na etapie sądowym wszystkich instancji. Pomagamy w kwestiach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym, w sprawach odwołań od decyzji ZUS i KRUS do sądów pierwszej i drugiej instancji oraz należnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W zakres naszych działań przed sądami wszystkich instancji wchodzą w szczególności:

  • odwołania od decyzji ZUS i KRUS do sądów wszystkich instancji, w tym lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • prowadzenie spraw o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu świadczenia pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej,

  • prowadzenie spraw dotyczących emerytur, w tym za pracę w warunkach szczególnych, emerytur pomostowych, a także o wysokość emerytury,

  • odwołania od decyzji ZUS w zakresie błędnego ustalenia kapitału początkowego, wynikającego z nieuwzględnienia składkowych lat pracy, stażu bądź rodzaju pracy,

  • prowadzenie spraw dotyczących rent z tytułu niezdolności do pracy i innych,

  • prowadzenie spraw dotyczących zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, a także świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczenia społecznego,

  • odwołania od decyzji ZUS w zakresie zwrotu zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz zasiłku z tytułu wypadku przy pracy,

  • doradztwo w trakcie i po kontroli ZUS w firmie,

  • sporządzenie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS.

Kancelaria od ponad 5 lat prowadzi z sukcesem sprawy w sporach przeciwko ZUS na etapie postępowania administracyjnego, przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym.

W ciągu tych kilku lat udało nam się wywalczyć dla naszych Klientów kilkaset tysięcy złotych przysługujących świadczeń oraz uchronić przed koniecznością zwrotu przyznanych im wcześniej zasiłków. Ostatni nasz sukces to wygrana w Sądzie Rejonowym w Płocku i ochrona naszej Klientki przed koniecznością zwrotu ponad 160 tysięcy złotych pobranego zasiłku chorobowego.

Dzięki setkom przeprowadzonych spraw jesteśmy w stanie wspomóc naszych klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również wykazać racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznawania gwarantowanych świadczeń.